BYĆ ROZUMNYM

Cóż bowiem znaczy być rozumnym, rozumieć? Czy postępowanie nauki jest rozumne? Nie, jest tylko adekwatne do każdorazowych jej potrzeb. Potrzeby te ustanawia sama nauka, a współczesne, to transcendentalne myślenie meta-naukowe kodyfikuje je i czyni „racjo­nalnymi założeniami”. W pewnym więc sensie te założenia, nawet najdoskonalsze i najbardziej subtelne, będą głupsze ode mnie – właśnie dlatego, że są „założeniami”; że zostały do systemu wniesione z zew­nątrz, a przeto nie można ich na gruncie tegoż systemu udowodnić, czyli zrozumieć. No i dlatego też są zmienne; służą dopóty, dopóki służą, potem zostaną zastąpione innymi. Nikt nie zaprząta sobie głowy ich rozumieniem, a już ostatnimi, którzy by mieli na to ochotę są sami naukowcy. Rozumieć mogą tylko siebie. Ku temu zostałem uposażony bytowo. Rozumieć to nie znaczy posiąść pojęciową wiedzę o czymś.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂