BYTOWE UPOSAŻENIE

Tak natykam się na swe bytowe uposażenie w takie to a takie zmysły, w tak a tak funkcjonujące struktury umysłu, które muszę uznać za specyficznie ludzkie – … i oto z pewnym zdziwieniem, przerażeniem czy niesmakiem konstatuję, że dopiero one, te zmysły i te struktury, to a to stawiają mi przed oczy, karzą uznać za materialne, namacalne. Konstatuję – iż poznanie może być obiektywne jedynie pod warunkiem, że będę je rozumiał jako dziejące się w subiektywnie ludzkim widnokręgu; że materialnie zrozumiałe, więc „materialistyczne” może się stać jedynie wtedy, gdy je zweryfikuję „idealistycznie”. I taka jest geneza przełomu Kantowskiego i nowożyt­nych filozofij transcendentalnych, aż do Husserliańskiej redukcji transcendentalnej włącznie – które w efekcie stały się meta-nauką, krytyką naukowego poznania i niczym więcej.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂