CECHY TWÓRCZEJ OSOBY

Dzięki czemu młodzi ludzie korzystać mogą z doświadczenia osób starszych zaś starsi ludzie odzyskują świeżość spojrze­nia na własne problemy. Interakcja ta ma również charakter twórczy.Wyróżnione obszary często przenikają się wzajemnie, gdyż koncentrują się one wokół człowieka i jego działalności w kontekście mediów. Rodzi się więc pytanie o cechy człowieka twórczo wykorzystującego media.Osobę twórczo wykorzystującą media charakteryzują następujące cechy:osoba taka łatwo włącza nowe doświadczenia do starych struktur informacyjnych, przeciwną postawą jest tendencja do odrzucania informacji;osobę twórczo wykorzystującą media cechuje odporność wobec wpływów me­diów – przejawiającej się w krytycyzmie, umiejętności koncentracji uwagi, nie­zależności w myśleniu i ocenianiu, dociekliwości intelektualnej, cierpliwości, sztu­ce panowania nad sobą;osoba taka dokonuje modyfikacji w zakresie systemu samoocen, odpowiadają­cych za indywidualny obraz świata (poglądy, przekonania).

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂