DLA UDOKUMENTOWANIA TEZY

Dla udokumentowania tej tezy przytoczmy kilka istotnych odkryć i osiągnięć. W połowie 2000 roku w Stanach Zjednoczonych 62-letniemu, całkowicie ociemnia­łemu mężczyżnie po kilkunastu latach przywrócono zdolność widzenia. Stało się to nie poprzez udrożnienie receptora wzroku, lecz na drodze bioelektronicznej. W jego okularach zainstalowano mikrokamery telewizyjne i czujniki podczerwieni. Sygnały z tych elementów przesyłane są kilkoma cienkimi przewodami do komputera, który nosi na pasie. Tam sygnały te są przetwarzane i 64 przewodami przesłane do mózgu. Przewody zakończone są mikroelektrodami w bitymi w odpowiednie obszary mó­zgu. Przesyłane z komputera impulsy elektryczne pobudzają mózg i człowiek ten widzi; jest w stanie czytać większe nagłówki w gazecie i samodzielnie poruszać się.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂