DOŚWIADCZENIA UZALEŻNIENIA

Obok doświadczenia efektu i satysfakcji z efektu człowiek ma także doświadczenia bezradności, gdy nie jest w stanie osiągnąć zamierzonego wpływu, gdy zdarzenia, dobre czy złe, nie poddają się kontroli podmiotu, a także doświadczenie podporządkowania, gdy jakieś osoby czy „siły” zewnętrzne manipulują nim, dyktują co ma robić, determinują jego sytuację i jego los. Psychologiczne znaczenie doświadczeń tego rodzaju zależy od różnych czynników. Po pierwsze, od tego, jakie jednostka przyjmowała założenia: jeżeli zakładała (trafnie lub nietrafnie), że ma do czynienia ze zjawiskami, które mieszczą się w zasięgu jej kontroli, to uporczywe niepowodzenie w realizacji kontroli mogą powodować zjawisko określane przez psycholo­gów mianem wyuczonej bezradności [Seligman 1975, Sędek 1983]. Nier«iz się jednak zdarza, że człowiek nie zakłada, iż będzie posiadał wpływ na to co się dzieje, a więc godzi się na to, że ma do czynienia ze zjawiskami znacznie przekraczającymi jego kompetencje poznawcze i praktyczne. Mogą wtedy pojawić się uczucia czy postawy pokory wobec przemożnych sił i pasywne podporządkowanie (pewnym ludziom, siłom natury, losowi itp.).

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂