DOZNANIE OD WEWNĄTRZ

W takim razie byłbym zdeterminowany liniowo – …ja, inni, wszyscy, wszystko – a pojęcie wolności, stan podmiotowego decydowania nie byłby memu wewnętrznemu doświadczeniu znany (i to zakładając, że komuś tak zdeterminowanemu może w ogóle przysługiwać życie wewnętrzne!).Tak przedstawia się doznane od wewnątrz to, co w świecie zewnętrznym, w oglądzie behavioralnym przybiera postać przyczynowoś- ci probabilistycznej i może być ujęte „prawami statystyki”. I jeżeli uczeni przyrodnicy, a także rygorystycznie postępujący socjologowie ogranicza­ją się do tych wielkoliczbowych prawidłowości i w rozumnym samoograniczeniu nie sięgają po więcej – jeżeli, jak mówią, „wolą poprzestać na małym, lecz pewnym” – to oczywiście ich sprawa. Natomiast my, którzy byśmy przyjęli, że w badanych przez nich obiektach niczego więcej nie było i zechcieli stąd wysnuwać filozoficzne wnioski dla siebie i świata, bylibyśmy – mówiąc oględnie – mało mądrzy.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂