KONCEPCJE PODMIOTOWOŚCI GRUPY SPOŁECZNEJ

Zasadnicze właściwości ładu społecznego jawią się w świetle przyjmowanej w tym artykule perspektywy, jako efekt układu sił społecznych reprezentujących poszczególne elementy konstytuujące makrosystem społeczny (klasy, warstwy, instytucje). Najważniejszymi procesami w obrębie makrosystemu są stale występujące, tendencje do dominacji, nadbudowane nad żywiołowymi dążeniami grup społecznych o     maksymalizowania interesu oraz emancypacji grup zdominowanych dążących do ograniczenia wielkości kontroli zewnętrznej. Pierwszy z tych procesów prowadzi do poszerzenia zakresu i pogłębienia stopnia zinstrumentahzowania różnych elementów systemu społecznego przez grupę dominującą, drugi zaś, do przechodzenia grup społecznych od stanu zinstrumentalizowania do stanu autonomiczności.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂