LOGIKA WYJAŚNIANIA PRAWDY

Myślę o filozofach, któr;y podjęli romantyczne dziedzictwo filozofii Fichtego i Schellinga (ale nie Hegla! – skoro bowiem prawda Ducha Absolutnego jest dana, to może ona być następstwem kolejnych faz logicznego dowodzenia, porównywalnym z następstwem kolejnych faz Laplace’owskiego procesu) – nie pierwszym z tych filozofów był Schopenhauer, nie ostatnim Bergson – myślę o tym wszystkim, co ich myśl łączyło z myśleniem Dalekiego Wschodu. Mógłbym tych nazwisk i zapowiedzi wymienić więcej, albo w ogóle ich nie wymieniać. Bowiem logika wyjawiania prawdy we współczesnym świecie jest tego rodzaju – a los wszystkich co dopiero wspomnianych zjawisk to potwierdza – że decydujący głos w tym sporze mógł paść tylko z wewnątrz nauki. I rzeczywiście stało się tak w fizyce.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂