MEDIA A ORIENTACJE ŻYCIOWE MŁODZIEŻY

Media jako środek przekazu informacji sugerują pewne systemy wartości, wpływają na tworzenie się światopoglądu człowieka, wybory drogi życiowej. Okazało się, że określenie oddziaływania mediów na młodzież dokonującą wyborów życiowych ma głęboki, humani­styczny aspekt pełnej realizacji osobowości oraz społecznej roli w istniejącej zbiorowości. Jednak badania nad oddziaływaniem mediów sprawiają duże trudności metodologiczne, szcze­gólnie w doborze właściwej grupy badawczej, w poprawnym określeniu typu orientacji, stwo­rzeniu skali do badania orientacji życiowej. Początek XXI wieku, okres szczególnej roli mediów jako środka komunikowa­nia, przekazu informacji inspiruje do refleksji nad sposobem i skutkiem oddziaływa­nia dźwięku i obrazu ma młodzież.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂