MEDIA I LUDZIE

Być może jest tutaj jądro prawdy jeśli przypomnimy sobie o odkryciach naukowych, które oparte były o błędne obli­czenia a mimo to zaistniały.W swojej pracy „Media i ludzie” autorzy Byron Reeves i Clifford Nass udowadniają na podstawie szeregu przeprowadzonych badań, że świat mediów, wirtualny świat stwo­rzony przy pomocy technologii informacyjnych jest bardzo często mylony i utożsamiany z rzeczywistością i dzieje się to automatycznie. Doświadczenia medialne są dla odbiorcy równoważne z doświadczeniami rzeczywistymi, osobistymi. Ludzkie reakcje pokazują, że media sączymś więcej niż tylko narzędziami. Media sąpełnymi uczestnikami naszego świata społecznego i rzeczywistego. Każdy przejawia w stosunku do mediów reakcje społeczne i naturalne. Wiedza na temat jak działają media jest wiedzą o zjawiskach spo­łecznych i naturalnych .

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂