MODELOWA KONSTRUKCJA

Niewystarczalność nowożytnego rozumienia świata polegała na tym, że w świecie tym nie było miejsca na żaden czyn wolny, nie mogło pojawić się nic naprawdę nowego. Nauka umiała badać tylko martwe kawałki materii, więc na takież segmenty dzieliła świat – po to zaś, żeby funkcjonowanie ich uczynić zrozumiałym, musiała je w sposób mechanicystyczny zazębić wzajemnie ze sobą. Modelową konstrukcją tej nauki był stacjonarny Wszechświat fizyki Newtonowskiej, którego wszystkie elementy zostały powiązane liniową przycznowością, uzależ­nione od siebie jak tryby w maszynie – dzięki czemu w materialnym świecie zapanowała bezwzględność, od nikogo i niczego niezależny porządek (sprawę Pierwszego Pchnięcia, Przyczyny Sprawczej pozosta­wiano w gestii religii). Wszelki rućh w takim świecie był pozorem ruchu i nawet zmienność była tylko pozorem zmienności.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂