MOŻLIWE POZNANIE

Tylko bowiem na gruncie tak uzyskiwanej teraźniejszości możliwe było poznanie – jak wierzono – empiryczne w pełni. Izolując przedmiot, uzyskiwano w „cięciach momentalnych” pewne elementarne cegiełki, które z innymi cegiełkami, powiązane liniową przyczynowością – dawały w pełni zrozumiały dla umysłu, bo bezduszny mechanizm świata. Rzecz oczywista, że- tak praktykowany empiryzm był tylko potrzebnym nauce na danym etapie rozwoju uproszczeniem (jednym z genialniejszych tego rodzaju uprosz­czeń pozostanie fizyka Newtonowska). Był uproszczeniem – ponieważ nie ma „teraźniejszego” przedmiotu badań. Każdy badany fakt jest procesem, nieprzejrzystym splotem przyczyn i skutków, niezbieżnych dążeń oraz ich wyników – a przeto każdy przedmiot, jaki dla siebie znajdujemy, jest przedmiotem „historycznym”.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂