NASILENIE TENDENCJI

Natomiast wtedy, gdy warunki działania zmieniają się na tyle, że człowiek nie jest w stanie umysłowo i/lub praktycznie nad nimi zapanować i słabnie pewność siebie, to w takim wypadku dążenia do uległości mogą przeważać nad dążeniami do podmiotowości. Rzecz charakterystyczna: u ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji opresywnej, w której ich życie poddawane jest surowej kontroli, w warunkach deprywacji i przymusu dążenie do podmiotowości często słabnie i zostaje zredukowane do sfery najbliższe­go otoczenia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ opresywne warunki pozbawiają ludzi wiary w siebie i głęboko podminowują przeświadczenie o    możliwości samodzielnego radzenia sobie z sytuacją. Nie wyklucza to jednak nasilania się tendencji do „okazywania swego ja” w drobnych, trywialnych sprawach, ponieważ jest to jedyny sposób potwierdzenia siebie jako podmiotu.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂