NASTĘPSTWA WYCHOWAWCZE

Dysponując opisem i wyjaśnieniami można prze­widzieć np. jakie mogą być następstwa wychowawcze dalszego, tak intensywnego tworzenia i upowszechniania filmów pełnych przemocy i agresji; d/ techniczną (praktyczną) – jak działać, aby osiągnąć to, a to? Funkcja ta jest szczególnie ważna – zobowiązuje ona pedagogikę medialną do formułowania wska­zówek, rekomendacji, dyrektyw praktycznego działania odnośnie świadomego i krytycznego odbioru mediów. Jest to funkcja szczególnie znamienna dla nauk pedago­gicznych, gdyż oznacza, że zadaniem pedagogiki medialnej jest nie tylko opisywa­nie, wyjaśnianie i przewidywanie zjawisk, ale również tworzenie wiedzy o działa­niach jakimi można i trzeba wywoływać pożądane zjawiska związane z mediami lub też uniknąć następstw niepożądanych.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂