NAUCZANIE KONCEPTUALNEGO ROZUMIENIA

  1. Nauczanie konceptualnego rozumienia. Wprawa, umiejętności i strategie wyko­rzystywane przez uczących się są reprezentatywne dla procesu pełnego, głębokie­go oraz podstawowego zrozumienia przekazywanych treści. Konstruktywizm jest pojmowany tutaj jako głębokie zrozumienie treści, a praktyka służy osiągnięciu mistrzowskiej biegłości. Zatem w ujęciu konstruktywistycznym nie zaniedbuje­my praktyki, a nauczane treści nie powinny stanowić powierzchownego przeglą­du wiedzy w zakresie określonej dyscypliny (przedmiotu) oraz powinny być bar­dziej skupione na kreowaniu nowych doświadczeń (J. Arminio, 1997, p. 114). W konkluzji można stwierdzić, że w środowisku konstruktywistycznym postrze­ga się świat autentycznych artefaktów zakorzenionych (osadzonych) w autentycz­nych sytuacjach.
Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂