NAUKOWE PRZEWIDYWANIA

Naukowe przewidywania futurologiczne fascynują, ale i przerażają. Rodzi się jednak py­tanie jak przygotować młode pokolenie do tak szybkich zmian? Jak za ćwierć wieku będzie przedstawiała się nauka? Jakie mechanizmy należy uruchomić, aby szkoła, nauczyciele nadą­żali za tymi zmianami? Na te pytania staram się odpowiedzieć w niniejszej pracy.Przyśpieszony rozwój stawia nowe wyzwania dla edukacji. Zmianie musi ulec paradygmat edukacyjny, z edukacji o przeszłości na edukacją ku przyszłości. W do­tychczasowej edukacji polskiej nacisk położony był na przeszłość, niewiele miejsca poświęcaliśmy teraźniejszości, a przyszłość znajdowała się w zasadzie poza margi­nesem rozważań edukacyjnych. Ten stan rzeczy musi ulec diametralnej zmianie.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂