NOWA FORMA GOSPODAROWANIA

Pojawiła się jednak także zupełnie nowa forma gospodarowania, gdzie technologie informacyjne nie stanowią tylko elementu wspo­magającego właściwą działalność, ale stanowią jej istotę. Jest to działalność gospo­darcza związana z wykorzystaniem Internetu oraz działalność firm, które zajmują się dostarczaniem usług sieciowych. Na czym polega fenomen ekonomiczny sieci Inter­net? Możemy wymienić kilka przyczyn: globalny zasięg i przepływ informacji;  redukcja kosztów firmy (logistyka, gospodarka magazynowa, organizacja sprze­daży);promocja i reklama;  przepływ kapitału. W ostatnich latach obserwowaliśmy ogromny rozkwit firm działających w Inter­necie, firmy te z powodzeniem debiutowały na światowych giełdach przynosząc swoim założycielom kolosalne zyski a ceny ich akcji rosły w sposób astronomiczny.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂