OBSZAR KULTUROTWÓRCZY

Obszar.kulturotwórczy mediów.zawiera w sobie elementy twórczości telewizyj­nej, filmowej, twórczość związaną z projektowaniem, twórczość artystyczną, lite- rackąf muzyczną, poetycką, twórczość ludową. Twóczość ta wiąże się z innowacyj^ nym i aktywnym uczestnictwem w kulturze.^.Demokratyzacja i łatwy dostęp do ^Internetu sprawia, że obcowanie ze sztuką świata stało się możliwe równocześnie znosząc bariery finansowe, czasu i przestrzeni. Obszar kulturotwórczy jestj3twarty dla każdego użytkownika będąc ucieleśnie­niem idei psychologii humanistycznej, która głosi, że artystą jest ten, kto działa twór­czo w jakiejkolwiek dziedzinie. Znaczenie pojęcia twórczość nie odnosi się więc jedynie do sztuki wysokiej, ale jest dostępna każdemu człowiekowi korzystającemu z medió^SiećTntemetumożliwia bezpośrednią interakcję twórcy z odbiorcą.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂