OBYWATELSKIE AKCJE

Wypada też dodać, iż obywa­telskie akcje na rzecz swobody kodowania treści przekazywanych Internetem zyska­ły sprzymierzeńca w przemyśle komputerowym, zainteresowanym zyskami ze sprzedaży programów kodujących. Bez obawy popełnienia większego błędu można stwierdzić, że niedopuszczenie do kodowania materiałów rozpowszechnianych w In­ternecie spowodowałoby, że jego wykorzystanie uległoby istotnemu ograniczeniu, a nadto sieć ta stałaby się jeszcze bardziej dogodnym środkiem naruszania prawa i poufności przekazywanych numerów kont bankowych, numerów identyfikacyjnych, elektronicznych pieniędzy – może odebrać Internetowi całą jego wartość. Pojawia się też opinia, iż debata nad kryptografią to debata o „być albo nie być” Internetu.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂