OGRANICZENIE PODMIOTOWOŚCI

Źródłem ograniczeń są również relacje między rówieśnikami; podłożem wielu konfliktów między rówieśnikami jest zderzenie dążeń o     podmiotowości – chodzi o to, kto „postawi na swoim”, a więc czyje wyo rażenia, plany, zamiary zostaną zrealizowane. Ten typ konfliktów towarzyszy człowiekowi przez całe życie; dla ich osłabienia i ogranicza­nia wypracowano całe systemy norm społecznych określające, kto, komu, kiedy, pod jakimi warunkami powinien ustępować; w szczególności taką funkcję mają spełniać wszelkiego rodzaju hierarchie (starszeństwa, rang kompetencji itp.).Ważnym źródłem ograniczeń podmiotowości są wymagania życia zbiorowego i uczestnictwo w realizacji zadań. W działalności zadaniowej jest niemal regułą podporządkowanie, w jakimś stopniu, dążeń wynikających z własnego ja (a więc autodeterminacji), rygorom wyni­kającym z konieczności skoordynowania własnych czynności z czyn­nościami innych osób. Wykonanie wspólnego zadania wymaga więc rozwiązania problemów związanych z podmiotowością uczestników.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂