OKAZYWANIE SWEGO „JA”

Owo „okazywanie swego ja” może przybierać różne formy; z jednej strony może to być chęć udekorowania w specyficzny sposób swego najbliższego otoczenia, z drugiej zaś, może przejawiać się w specyficznej formie zachowań arbitralnych, opartych na „widzimisię” dla pokazania „kto tu rządzi”. Drugi typ konfliktów związanych z podmiotowością wiąże się z fa­ktem, że dążenia do wpływu i kontroli występujące u różnych osób mogą, a nawet muszą, zderzać się ze sobą. Rezultatem takich zderzeń są rozmaite ograniczenia podmiotowości. Można wskazać kilka najczęstszych okoliczności, w których takie ograniczenia występują.Przede wszystkim dotyczy to relacji dziecko-dorosly: dążenia do podmiotowości występujące u dziecka natrafiają na sprzeciw rodziców dyktowany przez wymogi ochrony dziecka przed niebezpieczeństwem wymóg, socjalizacyjne, a nierzadko również przez ich osobiste ambicje;’ wielu rodziców zmierza do ukształtowania dziecka według wzorów które sobie ułożyłi niezależnie od tego, jakie są preferencje samego dziecka.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂