OKRES PRZEŁOMU

Świat znalazł się na ciekawym, ale jednocześnie złożonym pograniczu, drugiej i trzeciej tofflerowskiej fali przemian cywilizacyjnych oraz powstawania zalążków czwartej fali. Funk­cjonują jeszcze reguły cywilizacji industrialnej (przemysłowej), tworzą się dopiero reguły cywilizacji postindustrialnej (informacyjnej) a już daje o sobie znać czwarta fala przemian i rodzą się zręby cywilizacji biotechnologicznej. Świat wkroczył w erę przyśpieszonego rozwoju, kiedy wynalazki wyprzedzają potrzebę. Następuje odwrócenie paradygmatyczne, to nie potrzebajest matką wynalazków, lecz pomysł generuje potrzebę. Michio Kaku pisze wręcz, że kończy się pewna epoka w nauce a zaczyna nowa.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂