OPERACJE MYŚLOWE

  1. Osoba twórczo wykorzystująca media łatwo dokonuje operacji myślowych (ana­liz różnic ipodobieństw, relacji) na materiale pojęciowym oraz na funkcjonują­cych systemach;działania i aktywność jednostki twórczo wykorzystującej media skierowana jest na: komunikowanie własnych ocen, pomysłów, hipotez;  konstruktywną krytykę istniejącego systemu wiedzy, źródeł informacji i auto­rytetów (własnych pomysłów oraz zastanych relacji, stanów rzeczy). Krytyczną postawę wobec mass mediów powinien charakteryzować dystans emocjonalny w stosunku do przekazywanych przez media treści. Osoby o krytycznej postawie wobec mediów czerpią informacje z wielu źródeł, co pomaga im oceniać i porów­nywać informacje poszukując ich wiarygodnego źródła; podejmowanie długofalowych działań, „inwestycji psychologicznych” w celu uzasadnienia i wykazania słuszności „obiektywności” danej linii krytyki .
Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂