POCZĄTEK DŁUGIEJ DROGI

Stanowi to początek długiej drogi odszyfrowywania pracy mózgu, ale już to odkrycie ma duży wydźwięk medyczny i logopedyczny. Najnowszy numer „Science” donosi o kolejnym wielkim odkryciu na drodze do odszyfrowania pracy mózgu. Neurofizjologom Narodowego Instytutu Zdrowia Psy­chicznego (NIMH) w USA udało się odkryć zmiany aktywności kory mózgowej w za­leżności od tego na co patrzymy. Rejestrując aktywność kory mózgowej przy pomo­cy najnowszych metod obrazowania (trójwymiarowego rezonansu magnetycznego – f-MRI) stwierdzili u 6 osób poddanych badaniom, że patrzenie na te same przedmio­ty wywołuje uaktywnienie tych samych obszarów kory. J. Haxby uważa, że te odkry­cia pozwolą stwierdzić w jakim rejonie mózgu, a także w jaki sposób kodowane są informacje wizualne.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂