PODMIOTOWOŚĆ A REALIZACJA ZADAŃ SPOŁECZNYCH

Ważna jest także zdolność jednostki do liczenia się z wymogami wspólnego celu przy realizacji celu cząstkowego. Człowiek, który nadmiernie koncentruje się na sobie i na własnej perspektywie łatwo gubi z pola widzenia wspólny cel. Tak więc ktoś, kto skupia się zbyt mocno na tym, co dotyczy jego osoby (jego poglądów, jego dążeń, jego sposobu myślenia) zapomina o wspólnym celu, co prędzej czy później prowadzi do zakłócenia w wykonywaniu społecznych zadań. Tak więc silne dążenie do podmiotowości, któremu towarzyszy nadmierna koncentracja na sobie i na własnej perspektywie, czyli egocentryzm, może mieć bardzo szkodliwe następstwa dla zadań społecznych.Można dodać, że egocentryzm występujący przy wykonywaniu zadań może być rezultatem niedojrzałości systemu poznawczego [Piaget 1966], ale także może wiązać się z odczuciem zagrożenia podmiotowości wynikającej stąd wzmożonej tendencji do „samopotwierdzenia”.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂