POWINNOŚĆ

Powinność” jest bowiem nie czym innym, jak naszą powinnością wobec bytu. Wartości byłyby więc ludzkimi, po ludzku artykułowanymi nazwami pewnego podstawowego, nałożonego na nas z zewnątrz – i dzielonego wraz z pozostałymi istnieniami – obowiązku. Obowiązku, który w życiu społecznym ludzi spełniają, każda na swój sposób, wszystkie dziedziny kultury, nauki nie wyłączając. Sensy zaś, które pracę poszczególnych dziedzin kultury czynią możliwą, indywidu­alnie żywione sensy życia, zbiorowo zdobywane sensy świata – owe hierachiczne zespolenia wartości w ich postaci najogólniejszej, b iegnące w nieskończoność – byłyby po ludzku żywionymi od wewnątrz i artykułowanymi kulturowo „odczytami” kierunku ewolucji. Kieiunku który rozpoznajemy w sobie i świecie niewątpliwie, ale o którym nie umiemy wiedzieć, dokąd zmierza.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂