POZA TERAŹNIEJSZOŚĆ

Żeby wyjść poza teraźniejszość „laickiego”. poznania, poza ów empiryzm doświadczenia zewnętrznego, i przywrócić człowiekowi jego „religijne” doświadczenie czasu. To tutaj właśnie, w swej empirii wewnętrznej czuje się on dłużnikiem, który zawsze zawdzięcza siebie czemuś lub komuś; tu także – poznając siebie samego, swój gatunek i byt w ich skończoności, w perspektywie śmierci – żywić musi „nieralne nadzieje”, które skłaniają go ku obszerniejszym istnieniom. Tędy wiedzie jego droga znajdywania racjonalności wciąż wyższej, droga uczuciowego uwalniania się od każdej racjonalności już osiągniętej i właśnie mianej, ku… Droga, na której rozum ludzki zbliża się do rozumu świata (o poznaniu prawdziwej natury umysłu mówią wtedy buddyści) – dążenie duchowe, które pozwala przyjąć za swoją myśl Dalekiego Wschodu i świadectwa zamierzchłych epok, które człowiek nowożytny nauczył się lekceważyć. Ci z czy­telników, którzy pomyśleli teraz o mistycyzmie i wolności w znaczeniu, jakie nadają jej mistycy, oczywiście mają rację, nie mylą się.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂