PRAWA PRZYRODY

„Prawa przyrody” odkrywane przez fizyków (takie jak oddziaływania grawitacyjne, elektromagnety­czne, silne, słabe…), „konieczne wartości” podnoszone przez humanis­tów (takie jak piękno, dobro, prawda, sprawiedliwość…) to już teoretyczne, kulturowo zmistyfikowane sposoby poznawania tej wiedzy czy tej energii – do której bezpośredni przystęp znajduję tylko jako człowiek radykalnie prywatny; i tylko wtedy poznaję to proste w jego prostocie… Jest pewna strzałka wskazująca nieuchronny koniec – i strzałka biegnąca nieuchronnie w stronę przeciwną. To wszystko. Tym jest owo pierwotne datum, które ześrodkowuje istnienia osobniczo, które czyni je wartościowymi dla samych siebie. Natomiast fakt, czy strzałkę tę odniesiemy do ludzi i nazwiemy „strzałką wartości”, jest okolicznością drugorzędną, choć może ważną dla nas.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂