PROMOWANIE SYSTEMÓW WARTOŚCI

Nader skutecznie promują śystemy jvartości, kształtują przckona- nia i postawy ludzi, a zwłaszcza dziecij młodzieży. Dzięki swoim unikalnym właści- wościom imożliwościom media zyskały niesamowitą akceptacją. Dla jednych ludzi stały się one „narkotykiem*,,, bez konsumowania którego nie mogą oni żyć, dlajn- nyćh narzędziem codziennej pracy lub instrumentem zmieniania i łaeowanianowej rźeczywistoścjJDkazujc się również, że media będące w istocie narzędziami w ręku człowieka mogą wywoływać różne negatywne skutki edukacyjne. Mogą one wdra­żać do działalności przestępczej, kształtować agresywne postawy ludzi, zabijać ak­tywne postawy, narażać człowieka na straty czasu i zdrowia.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂