PRZEDMIOT MYŚLENIA

Uczyniwszy siebie pierwszym przedmiotem myślenia, utraciłem możność wyjścia poza osobniczy horyzont. Jedyną wyobrażalną zasadą takiej racjonalności jest bowiem self-interest: jednostkowy rozum myślący, który ma na celu wyłączenie korzyść własną i realizuje własne jednostkowe preferencje. Fakt, że ten „Kartezjański” ideał w pewnym momencie stał się, musiał się stać podstawą nauk przyrodniczych, dał początek kulturowej schizofrenii. Uczony przyrodnik – a za nim, z uwagi na wiodącą rolę tych nauk w nowożytności, każdy człowiek myślący – jako myślący mógł rozumieć tylko self-interest, lecz jako człowiek, w swym odczuwaniu ludzkim, dostrzegał konieczność poświęceń i z szacunkiem chylił głowę przed pomnikami.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂