PRZEJAW LUDZKIEJ AROGANCJI

Słowem, był to trwający przez stulecia, zrozumiały i może nawet wybaczalny, ale na pewno niegodny umysłu przejaw ludzkiej arogancji wobec bytu.Oczywiście, nowożytni tę podstawową niezborność swego świat czuli i nie zachowali czystego sumienia. Większość po prostu nie przyjmowała do wiadomości, nie wprowadzała w obręb swej świadomości i rozumienia naukowych odkryć; dotyczy to także i może zwłaszcza – samych naukowców. Trafniejszą drogą poszli jednak ci, którzy je potraktowali poważnie i wzięli za punkt wyjścia. Myślę tu o Williamie Blake’u, filozofie energii życia uważanym za mistyka religijnego, o romantycz­nych poetach – zwłaszcza Shelleyu, Nowalisie, Słowackim – których słusznie miano za wielkich poetów, lecz nie dostrzeżono, że byli także wizjonerami nadchodzącej nauki.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂