RADYKALNE DOŚWIADCZENIA

Każdy badany przez siebie obiekt ogląda więc dwojako: jako znajdujący się na zewnątrz fakt ludzki – i zarazem jako coś, czego częścią jest sam, a przeto potrafi rozumieć je także od wewnątrz, poprzez swe wewnętrzne doświadczenie. Otóż jeśli humanista ten będzie umiał poczuć się również bliźnim pozaludzkich istnień, znajdzie tym samym możliwość kompetentnego orzekania o pozaludz- kim bycie. Drążąc coraz głębiej swe doświadczenie radykalnie prywatne – jak zostało to zademonstrowane w niniejszych rozważaniach – będzie musiał dojść do wniosku, że wyrażają się w nim nie tylko struktury pewnego określonego istnienia nazywanego człowiekiem, lecz także struktury bytu.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂