REALIZUJĄCE MYŚLENIE

Oczywiście, myślenie realizujące preferencje osobnicze jest funkcją mego osobniczego paroksyzmu trwania i ma na celu utrzymanie mnie przy życiu. Jest pewnym warunkiem sine qua non. Skoro jednak jako osobnik – i każde inne ludzkie i pozaludzkie istnienie – nie mogę w swej aktualnej postaci przetrwać i wiem o tym, to wiem również, wiem wbrew „Kartezjańskiemu” ideałowi racjonalności, że rozumne jest tylko takie działanie, które bierze pod uwagę interes mych obszerniejszych istnień. Ich z kolei działania muszą brać pód uwagę… itd. itd. A postępowanie takie me jest bynajmniej irracjonalne. Podejmując działanie realizujące preferencje obszerniejsze od osobniczych, realizuję tylko wyższy stopień tej samej racjonalności, od^której wychodził Kartezjański „cogito”.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂