RÓŻNE STANOWISKA

I w tym przypadku są różne stanowiska (obywatele, policja i tajne służby państwowe) lecz generalnie ujmując, przeważa podejście dopuszczające, choć nie w pełni dowol­ne i nie we wszystkich przypadkach, stosowanie metod kryptograficznych. Argu­menty są za i przeciw. Dotyczą one zwłaszcza prowadzenia w sieciach agitacji przez skrajne organizacje polityczne, działalności terrorystycznej, prowadzenia nielegal­nych transakcji finansowych, rozpowszechnianiu pornografii itd. Ograniczenia w za­kresie kodowania dyktowane są walką z organizacjami przestępczymi, które w prze­ciwnym razie mogłyby uzyskać efektywną, wolną od podsłuchu i nie poddającą się kontroli ze strony państwa, międzynarodową sieć porozumiewania się.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂