ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW DOTYCZĄCYCH PODMIOTOWOŚCI

Obie wspomniane tu formy rozwiązywania konfliktów wokół podmiotowości zakładają podporządkowanie podmiotowości jednego z partnerów – drugiemu. Ale są też takie formy, które nie zakładają podporządkowania. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy partnerzy uznają swoją równość i rozwiązują swe problemy na drodze negocjacji i kompromisu. Kompromis zakłada, że podmiotowość obu stron jest respektowana, choć nie zawsze w jednakowym, stopniu. Uznanie równości może się opierać na różnych przesłankach. Takimi przesłankami może być przekonanie o równości sił obu partnerów, uznanie norm społecznych postulujących równe traktowanie stron, a także względy moralne – szacunek dla podmiotowości własnej i cudzej.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂