ROZWÓJ BADAŃ NAD NOWOCZESNYMI ŚRODKAMI INFORMACJI

Według opracowanego przez Ministerstwo Pracy Niemiec w 1995 roku Raportu „Technolo­gie XXI stulecia” do nowych obszarów działalności człowieka w XXI wieku w za­kresie technologii należeć będą: Nanotechnologie – architektura molekulamo-atomowa, pozwalająca wyproduko­wać elementy czynnościowe o niezwykle małych rozmiarach.  Techniki sensorowe – mikroskopijne czujniki, konstruowane według wzorów na- tury. Adaptronika — rozumiana jako pomost między nowoczesnymi materiałami i sys­temami przejawiającymi strukturalną inteligencję.   Fotonika – projektuje zamianę elektronów przez fotony dla gromadzenia infor­macji, dla jej przetwarzania albo przekazywania, co miałoby przyśpieszyć funk­cjonowanie obecnej mikroelektroniki.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂