SPECYFICZNY MAJĄTEK KULTURY

Wynika z powyższego, że wartości nie są bynajmniej specyficznością ani majakiem naszej kultury – szczytnym obowiązkiem powierzonym wyłącznie człowiekowi łub urojonym przez człowieka – lecz że ich źródło znajduje się w samej strukturze bytu. Status wartości nie jest więc subiektywny czy psychologiczny, jak byliby skłonni mniemać antropocen- trycznie zorientowani filozofowie – choć oczywiście dochodzę do wartości sam i odczuwam-je poprzez wewnętrzne doświadczenie (gdyż tylko pozostając w swym „subiektywnym” horyzoncie osobniczym umiem rozpoznać to, co poza osobniczy (horyzont wykracza). Źródło wartości nie jest także bynajmniej społeczne w tym znaczeniu, że znajduje się w ludzkiej zbiorowości, jak mniemają socjolodzy – choć oczywiście wartości już rozpoznane przechowywane są w kulturze, kodyfikowane w społecznie obowiązujących normach, od których, jako od rzeczywistości zastanej, w swym doświadczeniu wewnętrznym zawsze już wychodzę.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂