SPOŁECZNE WARUNKI REALIZACJI

Społeczne warunki realizacji podmiotowości to przede wszystkim istnienie form, dzięki którym jednostka może uczestniczyć w wyborze ceiu (rn.in. form delegowania uprawnień) oraz pola działań autonomicznych, gdzie jest ona wolna od ingerencji z zewnątrz. Tak np. podmiotowość pracownika dużego zakładu produkcyjnego wymaga istnienia takich form organizacyjnych, dzięki którym może on aktem swobodnego wyboru deleg ować swe uprawnienia uczestnictwa w ustanawianiu celów przedsię­biorstwa, a także pewnego obszaru autonomii, gdzie samodzielnie ustala i odpowiada za to, co robi i jak robi. Jeżeli oba te warunki nie są spełnione, a także jeżeli człowiek nie ma przekonania, że ograniczenia jego podmiotowości wynikają z kontraktu, który dobrowolnie, w warunkach swobody zawarł, to będzie u niego powstawać poczucie urzeczowienia (alienacji) – wrażenie, że jest traktowany jak pionek, czy też jak rzecz, a me jako istota ludzka. Takie poczucie może prowadzić do pasywnego, apatycznego podporządkowania lub do buntu.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂