SPRZYJANIE ŚRODOWISKA MASOWEGO

Obec­nie uważa się, że od nielegalnego skopiowania programu na własny użytek do zawo­dowego piractwa komputerowego jest tylko jeden krok.Zmiany społeczne wywołane rozwojem nowych technologii informacyjnych mają charakter globalny i wymagają od ludzi żyjących w różnych kulturach podejmowa­nia wspólnych działań w zakresie zwiększenia ludzkich możliwości percepcyjnych współczesnego świata i poruszania się jednostki w nowoczesnej rzeczywistości. Glo­balizm, któremu sprzyjają środki masowego przekazu, związany jest z przemiesz­czaniem się problemów społecznych przekraczających granice wielu państw.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂