SZYBKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACJI

Szyb­kość i dostępność komunikacji dzięki telefonii komórkowej, Internetu, telewizji satelitarnej znosi nie tylko granice formalne, ale także tradycyjne granice kulturowe i religijne, stanowiące naturalną ochronę norm kulturowych, powodując różnorodne zagrożenia. Nowoczesne media są, z jednej strony źródłem informacji i oznaką po­stępu, a z drugiej powodują zmiany w stylu życia i systemie wartości. Stanowią za­grożenie dla tożsamości jednostki. Dużego znaczenia nabierają, więc dziś pytania o  następstwa „wnikania” człowieka w świat medialny, który jest wciąż jeszcze trud­ny do ogarnięcia przez wielu ludzi. Nowe technologie stanowią wyzwania dla eduka­cji i wymuszają podejmowanie różnorodnych działań umożliwiających jednostce funkcjonowanie w nowej rzeczywistości informacyjnej. Stawia to także nowe zada­nia przed pedagogami.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂