TWÓRCY TEORII

Twórcy teorii kwantów dla własnych potrzeb musieli założyć indeterminizm badanych zjawisk – który rozumieli (powiedział to Niels Bohr) jako „nieusuwalny brak prawidłowości w przyrodzie”? Tym samym w mechanice Irwantowej spoista dotychczas relacja przyczyny i skutku została zerwana i w materialnych procesach, zamiast dotychczasowej przyczynowości linio­wej, zaczęła obowiązywać przyczynowość probabilistyczna (ta, którą w ubiegłym stuleciu przeczuwał już tragicznie nie rozumiany Bolzmann). Dawna przyczynowość liniowa mówiła o tym, co musi nastąpić; teraz nauczono się wiedzieć, co nastąpić może. Probabilizm odsłaniał jedynie skłonność pewnych zjawisk ku pewnym reakcjom i twierdził, że część z nich * statystyka każdorazowo powiadomiała, jaka część – musi zareagować tak a nie inaczej. Ale o tym, które konkretne zjawisko zareagować musi, a które nie musi, nie potrafił rozstrzygać.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂