TWÓRCZA PRACA CZOWIEKA

Twórczą pracę człowieka w obszarze mediów przedstawił J. David Bolter (1990) pisząc o twórcach komputerowych, że „inwencja techniczna zasługuje na miano twór­czości” (1990, s. 248). Określił on komputery narzędziami twórczości technologicz­nej. Bolter zwraca uwagę, że programowanie wymaga koncentracji na abstrakcyj­nym problemie i przedstawieniu go w języku programowania, schemacie logicznym komputera. Programista tłumaczy język świata zewnętrznego na język maszyny, ,,(…)a następnie uzyskane rezultaty z powrotem tłumaczy na język, który świat może zrozumieć i stosować. Owo tłumaczenie jest najżmudniejszą i najbardziej twórczą z prac programisty”. (1990, s. 255). Twórcy komputerowi, programiści, graficy przy­czyniają się do postępu technologicznego. Programy komputerowe do tworzenia ani­macji, prezentacji multimedialnych stająsię coraz prostsze i doskonalsze.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂