TWORZENIE WARUNKÓW EDUKACYJNYCH

Przed nauczycielem stawia się trudne zadanie opanowania umiejętności nie tylko obsługi narzędzi technologii informacyjnej na poziomie Europejskiego Komputero­wego Prawa Jazdy, ale także umiejętności metodycznych (pracownicy Zakładu Tech­nologii Kształcenia IP UMK uczestniczyli w przygotowaniu 1 200 nauczycieli). Tworzenie warunków edukacyjnych, które sprzyjać będą powstawaniu w Polsce społeczeństwa informacyjnego wymaga podjęcia wielu inicjatyw w zakresie urucho­mienia sieci firm świadczących usługi polegające na przygotowaniu do technologii informacyjnej. Obecnie przed edukacją dorosłych staje trudne zadanie przygotowa­nia w ciągu kilku lat około 1,5 miliona Polaków do stosowania technologii informa­cyjnej w Zintegrowanych Systemach Zarządzania Informacją.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂