TYPY DĄŻEŃ

Jak wynika z powyższej charakterystyki, dążenie do podmiotowości me jest zjawiskiem jednorodnym. Mimo, że w jakiejś formie występuje zapewne u wszystkich ludzi, ale zarówno jego natężenie, jak też obszary, w których się realizuje mogą być bardzo różne. Co ważniejsze należy spodziewać się konfliktów związanych z podmiotowością.Pierwszy ma charakter wewnętrzny i dotyczy dwóch przeciwnie skierowanych dążeń: dążenia do podmiotowości i dążenia do uzależnie­nia się. Oba typy dążeń są zakorzenione w ludzkiej osobowości, choć nieraz bywa tak, że każde z nich przejawia się w innych sferach życia, np. człowiek dąży do podmiotowości w sferze życia rodzinnego, a akceptuje uzależnienie w sferze życia zawodowego, choć bywa również odwrotnie. Nieraz się jednak zdarza, że oba rodzaje dążeń odnoszą się do tych samych sfer życia z tym, że ich przejawianie się zależy od czynników kontekstowych. Można sformułować przypuszczenie, że dążenia do podmiotowości narastają w miarę tego, jak rośnie poczucie osobistej kompetencji i przekonanie o tym, że jest się zdolnym samodzielnie raddć sobie z wyłaniającymi się problemami.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂