TYPY ŁADU SPOŁECZNEGO

Zajmowanie się problematyką podmiotowości możliwe zdaje się być w świetle perspektyw teoretycznych wielu spośród żywych współcześnie koncepcji socjologicznych, lecz w moim przekonaniu szczególnie interesujące możliwości pojawiają się w obrębie tego nurtu myślenia, który określa się często mianem konfliktowych teorii społeczeństwa. Tę tradycję uprawiania socjologii wiązać należy w głównie z nazwiskami Karola Marksa i Ralfa Dahrendorfa. Jeżeli nawet analizy podmiotowości jednostek przy pomocy narzędzi analitycznych dostarczanych przez inne orientacje (teorie wymiany, symboliczny interakcjonizm) mopą być równie wartościowe poznawczo, to jednak wydają się one ogran czone jeżeli przedmiotem badania mają być zagadnienia podmiotowości grup społecznych.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂