UŻYWAJĄC METAFORY

Edukacja nie może, używając metafory W. Szymborskiej, przypominać mola prowa­dzącego donikąd, lecz musi przerodzić się w pomost ku nowemu stuleciu, w którym ludzkie życie w cywilizacji informacyjnej (postindustrialnej) w wielu kwestiach bę­dzie zdecydowanie wyglądało odmiennie. Kie zapominając o korzeniach kulturo­wych, tożsamości, zdecydowanie więcej miejsca należy poświęcić teraźniejszości i przyszłości (por. Lewowicki T., 1994). Sięgnięcie do najnowszych zdobyczy świa­towej nauki i przeniesienie ich do programów szkolnych to klucz do podołania rywa­lizacji międzynarodowej. Z holistycznego podejścia wyłania się wniosek o konieczności całościowego uj­mowania pojawiających się zjawisk i zachodzących procesów.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂