W OBRĘBIE ŁĄCZĄCYCH RELACJI

Obydwa te zjawiska, przebiegając w obrębie relacji łączących różne grupy społeczne, przejawiają się na różnych poziomach organizacji życia społecznego. Marks wskazywał trzy takie poziomy: ekonomiczny (narzucanie reguł meekwiwalentnej wymiany przez grupy organizujące lad społeczny), instytucjonalny lub też prawno-polityczny (w postaci narzucania instytucjom ogólnospołecznym, a w skrajnym przypadku także instytucjom wewnętrznym grup zdominowanych, celów działań funkcjonalych względem interesów grupy dominującej) oraz świadomo­ściowe (w postaci narzucania przez grupę dominującą systemów wartości kryteriów racjonalności, takich, które selekcjonowałyby i porządkowały resci świadomości grupowej, a w konsekwencji racjonalizowały kształt a u społecznego najbardziej pożądany przez grupę ów ład organizują­cą).

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂