W OSTATNIM PRZYPADKU

W tym ostatnim przypadku partnerzy uznają podmiotowość jako pewną wartość, co pociąga za sobą konieczność liczenia się z drugim człowiekiem jako suwerennym podmiotem i respektowanie jego praw. Teri sposób ujmowania wiąże się z osiągnięciem znacznego stopnia rozwoju moralnego – w języku teorii Kohlberga [1976] można powiedzieć, że wymaga to osiągnięcia poziomu postkonwencjonalnego. Ale nawet wtedy, gdy poziom ten nie został osiągnięty liczenie się z cudzą podmiotowością, w szczególności jeżeli idzie o osoby z własnego otoczenia (należące do tej samej społeczności), możliwe jest dzięki działaniu innego bardziej podstawowego mechanizmu, a mianowicie zdolności do przyjmowania cudzej perspektywy. Mechanizm formowania się i rozwoju tego mechanizmu opisuje m.in. Hoffman [1986].

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂