W PEWNYM UPROSZCZENIU

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że średniowieczny ideał religijny polegający na wewnętrznym doskonaleniu, który wyznaczał ludzkie obowiązki moralne i powinności etyczne, rzecznicy „Kartezjań- skiego” rozumu przetworzyli w ideał naukowy, który przyjął za cel zdobywanie władzy nad światem zewnętrznym. Powodowani rzeczywis­tością niegdyś potrzebą wyrwania się spod uciążliwej kurateli Kościoła i uwolnienia od jałowych deklaracyj wyznawczych – ustanowili świat aicki. Ale laicka, jak mówiłem może być tylko teraźniejszość. Każda myśl o przeszłości wyprowadza myślącego poza świat już poznany i pro­wadzi do niewyobrażalnego aktu stworzenia, implikuje myśl o Stwórcy; każda perspektywa przyszła kojarzy się z religijną „eschatologią”, gdyż jest eshatologią – dążeniem, którego cel ostateczny jest i musi być niewobrażalny.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂