W POSZUKIWANIU BRAKUJĄCEJ MASY

Inaczej – dlaczego by mnie napawała trwogą czarna dziura, w której po dziesiątkach miliardów lat my-byt się znajdziemy, albo śmierć cieplna materii ten paroksyzm trwania, będący w istocie paroksyzmem wieczności, łatwo wyśledzić nawet w sposobach budowania teoryj przez fizyków. Einstein sporządza­jąc rachunek ogólnej teorii względności miał na myśli wieczną materię, czyli Wszechgświat stacjonarny i był przerażony, gdy Friedmann wykazał, że jego rachunek może być także zastosowany do całości zachowującej się dynamicznie… I oto nie minęło nawet dziesięć lat i za najbardziej prawdopodobną uznano hipotezę Wszechświata pulsacyj­nego… dynamiczną lecz stacjonarną, a dla jej prawdopodobieństwa prawie bez znaczenia pozostaje fakt, że poszukiwania brakującej Wszechświatowi masy trwają do dzisiaj.

Hej, mam na imię Joanna i od 5 lat zajmuję się rysunkiem technicznym. Moje zainteresowanie tematem zaczęło się na studiach, gdzie zaczęłam to poznawać, a teraz stało się to częścią mojego życia. Chciałabym przekazać moją wiedzę czytelnikom, dlatego zapraszam do lektury 🙂